AAS Cihaz Eğitimi

Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında yer alan Perkin Elmer marka Alevli-Atomik Absorsiyon Spektrometresi (AAS) cihazının kullanımında ortaya çıkan son gelişmeler ışığında Eğitim O2SiLab Laboratuvar Cihazları firmasından Satış Müdürü Sina Bayraktar Yadalı tarafından Bölümümüz öğretim elemanlarına eğitim verilmiştir. Eğitim kapsamında ağırlıklı olarak cihazın kullanımında yeni teknik ve uygulamalar üzerinde durulmuştur. Söz konusu eğitime bölümümüzde görev yapan Dr.Öğr.Üyesi Naim SEZGİN, öğretim elemanları Arş. Gör.Dr. Güler Türkoğlu Demirkol ve Arş. Gör. Coşkun Ayvaz katılmışlar ve eğitim sonunda cihaz kullanım sertifikası almaya hak kazanmışlardır.


Galeri